“ İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. ” - Miguel de Cervantes

Sınav Kaygısı Testi

Yapılan çalışmalar, her üç öğrenciden birinin sınav kaygısı nedeniyle istediği başarıya ulaşamadığını göstermiştir.  Bu test sinsice bekleyen bu tehlikenin düzeyini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Sınav kaygısı gerekli yardım alındığında rahatlıkla yenilebilecek bir süreçtir.

 

Not: Bu test beyinin işleyiş fonksiyonlarında uzmanlaşmış bir Rehber Öğretmen tarafından değerlendirilmediği sürece yanlış sonuçlar verebilir.

Testimiz sadece Fermat Rehber Öğretmenleri tarafından özel olarak uygulanmaktadır.