“ İnsan eğitimle doğmaz, ama eğitimle yaşar. ” - Miguel de Cervantes

Doğru Ders Çalışma Yöntemleri

Eğitim sistemimizdeki ciddi sorunlardan birisi verimli ders çalışma tekniklerinin bilinememesidir.  Verimli çalışma tekniklerinde, dershane sektörünün 2000’li yılların başlarında geniş kitlelere alıştırdıkları test tekniğine yönelik çalışma yöntemleri kabul görmüştür. Bu yöntem 8.sınıf ve 12.sınıf çağına gelmiş öğrencilerde bir miktar işe yarasada başarısı tartışma konusudur.

 

Beyine bilgiyi doğru, kısa sürede ve kalıcı bir şekilde kabul ettirmenin yöntemleri

  • Beyin’in en kolay nasıl öğrendiğinin saptanması ( Nasıl öğreniyorum testi )
  • Doğru aralıklarla tekrar yaptırma
  • Dinlenme ve çalışma ortamının doğru tespiti
  • Beyin frekanslarının doğru yönlendirilmesi
  • Her dersin öğrenme disiplinleri arasındaki farkın bilinmesi

gibi önemli unsurlar vardır. Bu kriterlere hâkim olmadan yapılacak ders çalışma programları sadece vakit kaybından başka bir şey değildir.

Fermat Rehber öğretmenleri tüm bu unsurları organize ederek öğrencilerimizin en kısa sürede en üst düzeyde gelişimini sağlamayı hedefler.