“ Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. ” - Montaigne

Eğitim Koçluğu

Eğitim koçluğu öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri için profesyonel destek sağlayan danışmanlık hizmetidir. Kötü öğrenci yoktur, sadece öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır. Hepimiz içimizde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

Her genç bir fidandır, o fidana gölge verecek dallar ancak gençlik yıllarında fışkırır. Fermat Eğitim Koçluğu olarak fidanlarımızın dallar verdiğini görmekten dolayı onur ve mutluluk duyuyoruz…

* Sınavlara hazırlanan öğrencilere hedeflerine ulaşmalarının yollarını göstermek

* Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini ve kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini sağlamak

* Ne yapılması gerektiğini değil, en pratik yönleriyle nasıl yapılması gerektiğini göstermek

* Bilgi vermekten çok yetenek kazandırmak

* Hayatımızın her alanında gerekli olan bilgileri kişisel başarı ve mutluluk için kullanmalarına yardımcı olmak

* Dersler ve hobiler arasında denge kurabilmeyi öğretmek

* Öğrencilerin sınırlayıcı düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmelerini sağlamaktır.

* Eğitim koçluğu çalışmaları birebir ya da grup halinde yapılmaktadır.

Kendini stres altında hissetmek

Sınav Stresi

Doğru ders çalışma yöntemlerini kullanamamak

Ders çalışmayı hep ötelemek

Odaklanma ve nerden başlanacağını bilememek

Dersleri gözünde büyütmek

Özgüven eksikliği hissetmek

Motivasyon düşüklüğü

Hedef belirleyememek

Coşku eksikliği

İstediğiniz hedefe kolay ulaşmanızı sağlar

Ağır ders çalışma yükünden ve temposundan sizi kurtarır.

Tüm derslere yönelik özel öğrenme tekniği verir.

Ders çalışma isteğinde kalıcı bir değişim sağlar

Dinlenmek ve eğlenmek için daha geniş zaman sağlar

Öğrenme- Dikkat ve Muhakeme gibi alanlarda gelişim sağlar

Okuma ve anlama hızını 3,4,5 kat arttırır.

Dikkat ve konsantrasyonda köklü bir artış sağlar

Çabuk unutma ve sıksık tekrar etme ihtiyacını ortadan kaldırır.

İnanılmaz bir özgüven ve rahatlık Sağlar

Gelecek planlanmasında etkili karar vermenizi sağlar.

+ Zamanın etkin ve programlı kullanılması sağlanır.

+ Öncelikler tespit edilip, sıralama yapma yeteneği kazandırılır.

+ Bilgilerle köprü kurulması sağlanır.

+ Akademik başarı artar.

+ Mativasyonun ve özgüvenin artması sağlanır.

+ Öğrencinin eğitim, öğretim süreci ve hayatının geriye kalan kısımlarında kullanacağı yetkinlikler kazanılır..

+ Her zaman iletişime açık, danışan, fikir alışverişine yatkın ve her koşulda çözüm üreten bir misyon kazanılır.

+ Tüm potansiyelin açığa çıkarılması sağlanır.

“Bu sistem bir öğrencinin, sınavlara hazırlanma sürecinde tüm ihtiyaçlarını en iyi karşılayan sistemdir.”