“ Güvenilmek, sevilmekten daha büyük bir iltifattır. ” - George MacDonald

Müzik

Yaratıcılık doğadaki ritmi ve sesleri sezmekle başlar. Bütün sanatların kökünde doğa vardır. Doğadaki bu ritmik ve sesli düzeni resimle anlatırsak resim sanatı, müzikle anlatırsak müzik sanatı, bedenimizle anlatırsak dans sanatı, sözcüklerle anlatırsak şiir sanatı olur.

Branşlar

  • Gitar
  • Ritim
  • Şan yani Ses Eğitimi derslerinden oluşur.

Genel Anlamda Lise Müzik Derslerimizin Amacından Bahsedecek Olursak;

Öğrencilerimizin;

 Sosyalleşmelerini sağlayıp yardımsever ve gönüllü kişilikler oluşturmak,

 Özgüvenlerini geliştirerek ifade gücünü arttırmak,

 Birlikte çalışma becerisi kazandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek,

 Özellikle heyecanlarını kontrol altına almalarını sağlamak ve böylelikle motivasyonlarını arttırmak,

 Müzikal zekalarının gelişmesine olanak sağlayıp grup ile işbirliği sonucu bir bütünün parçalarını oluşturabilmeyi hedeflemekte ve gerçekleştirmekteyiz.

Bilinmelidir ki “Müzik dersleri sadece müziğe ve sanata değil, tüm alanlara hizmet eder.”